Photos / ok taek yeon / TV / Drama

2PM Ok Taek Yeon Attended KBS2 Drama 'Wonderful Days' Press Conference - Feb 19, 2014 [PHOTOS]

By KpopStarz | February 18, 2014 03:37 PM EST

  • PREV
  • Image of
  • NEXT

2PM Ok Taek Yeon


Real Time Analytics